smallebanner5.jpg

Wij vinden bij France-Traduction dat een vertaling verder moet gaan dan het simpel omzetten van de ene naar een andere taal. Wij vinden het belangrijk dat de boodschap die u over wilt brengen met uw tekst, ook op de meest adequate manier weergegeven wordt in onze vertaling. Het zal dus ongetwijfeld voorkomen dat wij u vragen om uw intenties achter sommige passages nader toe te lichten zodat wij deze nog preciezer kunnen vertalen en misverstanden nog voor de vertaling uit de wereld kunnen worden geholpen. France-Traduction zal uw tekst dus ten alle tijden klantgericht vertalen.

Waarom een professionele vertaling?
Jullie doen toch eigenlijk precies hetzelfde als een vertaalcomputer?”
Dit is de vraag die iedereen die aangeeft vertaler van beroep te zijn, wel een keer wordt gesteld. Dit is tevens de vraag waarop alle vertalers volmondig hetzelfde antwoord geven: “Nee.

Net zoals een taal veel meer is dan een aaneenschakeling van woorden, doet een vertaler ook meer dan alleen het letterlijk vertalen van de woorden. Dit is echter wel wat de meeste vertaalsoftware doet. De culturele aspecten van een taal, zoals spreekwoorden, dialecten en registers, zullen veel sneller opgepikt worden door een ervaren vertaler dan door een computer. Hierdoor zal de uiteindelijke vertaling van de vertaler uw boodschap ook veel beter over kunnen brengen, niet alleen in een andere taal, maar ook binnen een andere cultuur...

Hieronder twee verschillende fragmenten met daarin voorbeelden van een brontekst, gevolgd door een vertaling via Google Translate en erna door een professionele vertaling door ons, waarbij het verschil in het oppikken (of juist niet) van spreekwoorden en registers goed duidelijk wordt.

Pierre Bottero, La Quête d’Ewilan, d’un monde à l’autre, p. 104

De te vertalen tekst:

Camillie sourit.
- Ce n’est pas une quête guerrière, Bjorn. Il s’agit d’une quête beaucoup plus personnelle, mais tout aussi importante.
Le chevalier se frappe la poitrine, ce qui faillit le faire basculer en arrière.
- Peu importe, comment puis-je vous aider?
- Nous cherchons un dénommé Duom Nil’ Erg.
- L’analyste! Que diable avez-vous à traiter avec lui?


Google Translate-vertaling:

Camillie glimlachte.
- Dit is niet een zoektocht krijger Bjorn. Het is een veel meer persoonlijke zoektocht, maar net zo belangrijk.
De ridder slaat de borst, die niet terug te kantelen.
- Het maakt niet uit, hoe kan ik u helpen?
- We zijn op zoek naar een Duom Nijl genoemd Erg.
- De analist! Wat heb je ermee om?


Professionele vertaling:

Anne glimlachte.
'Het gaat niet om een vechtmissie, Bjorn. Het is een veel persoonlijkere missie, maar daarom niet minder belangrijk.'
De ridder sloeg zich op de borst en daarmee zichzelf bijna achterover.
'Maakt niet uit, hoe kan ik jullie van dienst zijn?'
'Wij zoeken iemand genaamd Dum Nil Nergo.'
'De analist! Wat moeten jullie in Slissersnaam bij hem gaan doen?'

Vertaling: H.J. van Dongen

Olivier Adam, Je vais bien, ne t'en fais pas, p. 13, 16

De te vertalen tekst:

T’as vu comment il te regardait, dit Nadia. Non, j’ai pas remarqué. Tu remarques jamais rien. Ce type, ma parole, c’était un putain de canon, Claire. J’ai pas fait attention, je te dis, je regarde le codebarres, moi, c’est tout. [...]
Il est dix-neuf heures. C’est la ruée. Les gens sortent du boulot et font leurs courses avant de rentrer. Ils sont pressés, fatigués, énervés de faire la queue, souvent pour peu d’articles. Claire se concentre, essaie de ne pas se tromper. Elle a mal au crâne. Nadia est partie.


Google Translate-vertaling:

Je zag hoe hij naar je keek, zegt Nadia. Nee, ik heb niets gemerkt. Je merkt niets. Deze man, mijn woord, het was een fucking kanon, Claire. Ik heb niet opgelet, ik zeg u, ik kijk barcodes me, dat is alles. [...]
Het is negentien uur. Het is de rush. Mensen zonder werk en doen hun boodschappen voordat we naar huis. Ze zijn in een haast, moe, opgewonden aan wachtrij, vaak voor kleine artikelen. Duidelijke focus en probeerde niet te kloppen. Ze heeft een hoofdpijn. Nadia is een onderdeel.


Professionele vertaling:

Heb je gezien hoe hij naar je keek, zegt Nadia. Nee, is me niet opgevallen. Jou valt nooit iets op. Deze jongen, echt waar, dit was een lekker ding, Claire. Ik heb niet opgelet, zeg ik je, ik bekijk de streepjescodes, dat is alles. [...]
Het is zeven uur ‘s avonds. Het is heel druk. De mensen komen van hun werk en doen hun boodschappen alvorens naar huis te gaan. Ze zijn gehaast, vermoeid, geërgerd om in de rij te staan, vaak voor weinig artikelen. Claire concentreert zich, probeert zich niet te vergissen. Ze heeft koppijn. Nadia is al weg.

Vertaling: C.A.B. van 't Leven